Turniej Muzyków Prawdziwych
EDYCJA 9
30.08-1.09.2024 r.


Sprzedaż biletów na wydarzenia rozpocznie się we wtorek 18 czerwca 2024 o godzinie 13:00.
30 sierpnia (piątek)
Godz. 12:00
Warsztaty
Sala prób
Spotkanie warsztatowe z Marią Witek i Waldemarem Witkiem, dotyczące historii, kultury i tradycji Pomorza Zachodniego, w trakcie których uczestnicy będą mogli odkryć bogactwo dziedzictwa kulturowego, rozwijając jednocześnie umiejętności jego ochrony i promocji.
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
Warsztaty obejmować będą tematykę związaną z analizą dokumentów archiwalnych, pozwalających badać lokalne dziedzictwo i zrozumieć specyfikę tradycji materialnych i niematerialnych na Pomorzu Zachodnim. Uczestnicy dowiedzą się także, jakie są techniki dokumentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Będzie to także wstęp do opracowywania projektów, służących lepszemu zrozumieniu i docenieniu dziedzictwa regionalnego, np. wystaw, wydarzeń czy działań społecznych. Warsztaty nie tylko poszerzą wiedzę uczestników, ale również będą inspiracją do podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, zachęcając do świadomego uczestnictwa w procesie budowania tożsamości regionalnej.

Prowadzący

Maria Witek – etnografka, managerka kultury, dyrektorka zachodniopomorskiego Biura Dokumentacji Zabytków, autorka licznych publikacji naukowych, opracowań konserwatorskich, dokumentacji i ekspertyz z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków na Pomorzu.

Waldemar Witek – etnograf, główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, kierownik Pracowni Terenowej NID w Szczecinie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu konserwacji, dokumentacji i ochrony zabytków na Pomorzu Zachodnim.

Wydarzenie w ramach cyklu warsztatów skierowanych do animatorów kultury, instruktorów w domach kultury, opiekunów zespół ludowych, członków organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Pomorza Zachodniego. Warsztaty mają służyć oswajaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, przekazując narzędzia i materiały potrzebne do pracy ze społecznościami lokalnymi.

Warsztaty bezpłatne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lipca do 1 sierpnia pod adresem: w.wiezowska@filharmonia.szczecin.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Przesłuchania
Sala kameralna
Turniej Muzyków Prawdziwych od samego początku był konkursem dla artystów specjalizujących się w muzyce tradycyjnej. Poprzednia edycja eksperymentalna pokazała, jak ogromny potencjał drzemie w muzyce rodzimej Euroregionu Pomerania. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tegoroczną edycją, w ramach Turnieju realizowane są dwa dni przesłuchań konkursowych – w piątek dla muzyków “tradycyjnych”, tj. zespołów muzycznych, opartych na akustycznych i tradycyjnych instrumentach, a w sobotę dla muzyków eksperymentujących, wykorzystujących różne techniki wyrazu, w tym elektronikę oraz instrumenty współczesne. Podczas przesłuchań artyści wykonają dwa dowolne utwory, a także utwór, który będzie interpretacją wylosowanego wątku tematycznego. Zapraszamy na otwarte przesłuchania odbywające się w ramach 9 edycji Turnieju Muzyków Prawdziwych.
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
Rekrutacja uczestników jest prowadzona na terenie Polski i Niemiec. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA
Godz. 19:00
Koncert
Sala symfoniczna
Wydarzeniem Inauguracyjnym Turniej będzie koncert zespołu Dikanda z towarzyszeniem Orkiestry Symfonicznej Filharmonii w Szczecinie.
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
Dikanda to uznany szczególnie na zagranicznym rynku muzycznym szczeciński zespół grający world music. W swojej twórczości Dikanda stawia na autentyczność stylu – poszukuje nowych nurtów i większość utworów jest oryginalnymi kompozycjami. Muzyczne inspiracje czerpie z tradycyjnych, folkowych brzmień szeroko rozumianego orientu – od Bałkanów, przez Izrael, Kurdystan, Białoruś po Indie. W ich utworach można usłyszeć głównie brzmienia bałkańskie i cygańskie. Zespół istnieje od 1997 r. Dikanda ma w swoim dorobku 7 płyt – w tym DVD Live nagrywane w zakopiańskim Teatrze Witkacego; setki koncertów (głównie w Niemczech, Austrii i Szwajcarii, ale również w Rosji, Indiach oraz w USA), zdobyli także liczne nagrody – w tym „Płyta roku” niemieckiego czasopisma „Folker” przyznana w 2005 roku za „Usztijo”. Koncerty Dikandy to niezwykle emocjonalna podróż po etnicznych brzmieniach, żywiołowe spotkanie pełne energii, charyzmy, prawdziwych uczuć. Charakterystyczne dla Dikandy jest tworzenie nowych słów w tekstach utworów, w ten sposób powstał oryginalny język grupy – „dikandisz”. Najważniejszy w twórczości zespołu jest przekaz, który jest relacją między artystami a publicznością.

Utwory zaprezentowane na koncercie zaaranżowane są przez Mateusza Czarnowskiego, kompozytora i dyrygenta, lidera zespołu Bubliczki. Dikanda wystąpi po raz pierwszy z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii w Szczecinie, a tym samym rozpocznie 9. edycję Turnieju Muzyków Prawdziwych.

Zespół

Ania Witczak – śpiew, akordeon
Dominik Bieńczycki – skrzypce
Daniel Kaczmarczyk – instrumenty perkusyjne
Piotr Rejdak – gitary
Grzegorz Kolbrecki – kontrabas
Kasia Bogusz – śpiew
Szymon Bobrowski – trąbka
31 sierpnia (sobota)
Godz. 12:00
Warsztaty
Sala prób
Warsztaty, prowadzone przez Ewę Grochowską, stanowić będą pigułkę wiedzy dotyczącą planowania i przeprowadzania badań terenowych, szczególnie tych eksplorujących niematerialne dziedzictwo lokalne, głównie w postaci tradycji i przekazów ustnych (pieśni, opowieści i historie lokalne), czy praktyk społeczno-kulturowych (zwyczajów, rytuałów i obrzędów).
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami zbierania danych, opracowywania pytań badawczych i wybierania odpowiednich metod badawczych. Omówione będą zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe, a także różne narzędzia badawcze: wywiady, obserwacje, analiza dokumentów czy badania archiwalne, które pozwalają dokumentować różnorodność dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie korzystać z narzędzi multimedialnych (rejestracje foto, wideo i audio) oraz nowoczesnych technologii w procesach badawczych. Celem warsztatów jest nie tylko zdobycie umiejętności prowadzenia badań terenowych, ale także kształtowanie świadomości i szacunku dla różnorodności kulturowej danego obszaru. Uczestnicy po warsztatach wyposażeni będą w umiejętności niezbędne do samodzielnego przeprowadzania badań terenowych, co może znacząco przyczynić się do dokumentacji, ochrony i promocji kultury regionalnej.

Prowadząca

Ewa Grochowska – skrzypaczka i śpiewaczka; w twórczości muzycznej czerpie ze źródeł muzyki i kultury tradycyjnej, w której się wychowała. Prowadzi badania poświęcone wykonawstwu śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową. Jest autorką projektów edukacyjnych i artystycznych dedykowanych przekazowi międzypokoleniowemu, rekonstrukcji i popularyzacji polskiej muzyki tradycyjnej. Uczennica skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych (w latach 2000-2013). Miłośniczka dawnego wiejskiego śpiewu weselnego, w którym nie ma miejsca na śpiewanie „półgębkiem” – uczy się tego od wiejskich śpiewaczek w Polsce, na Ukrainie i Białorusi od 1999 roku. Dzieli się tym doświadczeniem podczas warsztatów, które prowadzi od 2004 roku. Członkini zespołów i projektów muzycznych: Tęgie Chłopy, Z Lasu, Warszawa Wschodnia, Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, MZK Toruń, Bujne Ziele, PoMore TanzOrkiestra. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014, 2018). Doktor nauk humanistycznych.

Wydarzenie w ramach cyklu warsztatów skierowanych do animatorów kultury, instruktorów w domach kultury, opiekunów zespół ludowych, członków organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Pomorza Zachodniego. Warsztaty mają służyć oswajaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, przekazując narzędzia i materiały potrzebne do pracy ze społecznościami lokalnymi.

Warsztaty bezpłatne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lipca do 1 sierpnia pod adresem: w.wiezowska@filharmonia.szczecin.pl. Liczba miejsc ograniczona.
Przesłuchania
Sala symfoniczna
Turniej Muzyków Prawdziwych od samego początku był konkursem dla artystów specjalizujących się w muzyce tradycyjnej. Poprzednia edycja eksperymentalna pokazała, jak ogromny potencjał drzemie w muzyce rodzimej Euroregionu Pomerania. Ze względu na bardzo duże zainteresowanie tegoroczną edycją w ramach Turnieju realizowane są dwa dni przesłuchań konkursowych – w piątek dla muzyków „tradycyjnych”, tj. zespołów muzycznych, opartych na akustycznych i tradycyjnych instrumentach, a w sobotę dla muzyków eksperymentujących, wykorzystujących różne techniki wyrazu, w tym elektronikę oraz instrumenty współczesne. Podczas przesłuchań artyści wykonają dwa dowolne utwory, a także utwór, który będzie interpretacją wylosowanego wątku tematycznego. Zapraszamy na otwarte przesłuchania odbywające się w ramach 9. edycji Turnieju Muzyków Prawdziwych.
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
Rekrutacja uczestników jest prowadzona na terenie Polski i Niemiec. Więcej informacji w zakładce REKRUTACJA
Godz. 21:00
Jam session
Hol
Po zakończeniu sobotnich przesłuchań w holu Filharmonii rozpocznie się jam session, do którego zaproszeni zostaną artyści i muzycy biorący udział w Turnieju Muzyków Prawdziwych. Formuła jam sassion jest otwarta, polega na improwizacji – ogrywaniu danej melodii, którą zaproponował prowadzący. Wydarzenie prowadzone będzie przez zespół SUFERI. Po jam session zapraszamy na Łąkę Kany, która zamieni się w Dom Tańca – tradycyjną zabawę taneczną nawiązującą do wiejskiej potańcówki.
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
SUFERI to egalitarne trio muzyki improwizowanej.

Fundament muzyczny i konceptualny zespołu stanowi muzyka polska, do której SUFERI podchodzi z głębokim szacunkiem i zabiera ją w czasy dzisiejsze odpowiadając na pytanie – jak brzmiałaby nasza rodzima muzyka w czasach postmodernizmu?

SUFERI łączy oberkowe rytmy i melodie z wpływami nowoczesnego jazzu, muzyki elektronicznej oraz hip-hopu, szukając naturalnych połączeń między tradycją, a muzyką która towarzyszy nam dziś w życiu codziennym.

Zespół składa hołd starym mistrzom muzyki polskiej nie próbując odtwarzać ich twórczości, ale kontynuując tradycję i przekazując ducha będącego istotą rodzimej muzyki w wydaniu adekwatnym do naszych czasów.
Godz. 23:00
Zabawa taneczna
Łąka Kany
Po zakończeniu jam session w holu Filharmonii zapraszamy na Łąkę Kany, która zamieni się w Dom Tańca. Jest to tradycyjna zabawa taneczna nawiązująca do wiejskiej potańcówki, która stała się kultowym wydarzeniem odbywającym się w ramach Turnieju Muzyków Prawdziwych. Dom Tańca odbędzie się na Łące Kany, letnim klubie działającym przy Teatrze Kana. Spotkanie nawiązujące do tradycji wspólnego muzykowania będzie płaszczyzną do wzajemnej integracji uczestników Turnieju. Wydarzenie rozpoczną warsztaty tradycyjnych tańców, do którego zaproszeni zostaną uczestnicy.
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
Ruch Domów Tańca narodził się w Polsce w latach 90. XX wieku jako alternatywa dla oficjalnego obiegu folkloru (zespoły folklorystyczne, dożynki powiatowe, muzyki biesiadnej) inspirowanego żywą muzyką oraz archiwalnymi nagraniami.

Prowadzącymi wydarzenie jest zespół Wędrowiec – zwycięzcy edycji Turnieju Muzyków Prawdziwych 2023.
01 września (niedziela)
Godz. 17:00
Koncert
Sala symfoniczna
Ostatnim wydarzeniem Turnieju jest koncert Laureatów. To zwieńczenie konkursowych zmagań i możliwość poznania laureatów wszystkich kategorii Turnieju Muzyków Prawdziwych – eksperymentalnej i tradycyjnej.
Przeczytaj pełny opisSchowaj opis
Podczas koncertu ogłoszone zostaną wyniki konkursu. Koncert laureatów to wyjątkowa okazja by w złotej sali Filharmonii wsłuchać się w dźwięki muzyki tradycyjnej w zupełnie nowej odsłonie.