Badania terenowe
sb. 31-08-2024, 12:00
Warsztaty
Sala prób
Warsztaty, prowadzone przez Ewę Grochowską, stanowić będą pigułkę wiedzy dotyczącą planowania i przeprowadzania badań terenowych, szczególnie tych eksplorujących niematerialne dziedzictwo lokalne, głównie w postaci tradycji i przekazów ustnych (pieśni, opowieści i historie lokalne), czy praktyk społeczno-kulturowych (zwyczajów, rytuałów i obrzędów).
Uczestnicy będą mogli zapoznać się z technikami zbierania danych, opracowywania pytań badawczych i wybierania odpowiednich metod badawczych. Omówione będą zarówno metody ilościowe, jak i jakościowe, a także różne narzędzia badawcze: wywiady, obserwacje, analiza dokumentów czy badania archiwalne, które pozwalają dokumentować różnorodność dziedzictwa kulturowego. Uczestnicy dowiedzą się jak efektywnie korzystać z narzędzi multimedialnych (rejestracje foto, wideo i audio) oraz nowoczesnych technologii w procesach badawczych. Celem warsztatów jest nie tylko zdobycie umiejętności prowadzenia badań terenowych, ale także kształtowanie świadomości i szacunku dla różnorodności kulturowej danego obszaru. Uczestnicy po warsztatach wyposażeni będą w umiejętności niezbędne do samodzielnego przeprowadzania badań terenowych, co może znacząco przyczynić się do dokumentacji, ochrony i promocji kultury regionalnej.

Prowadząca

Ewa Grochowska – skrzypaczka i śpiewaczka; w twórczości muzycznej czerpie ze źródeł muzyki i kultury tradycyjnej, w której się wychowała. Prowadzi badania poświęcone wykonawstwu śpiewu tradycyjnego (przede wszystkim obrzędowego) w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Realizuje nagrania terenowe, zajmuje się działalnością warsztatową i koncertową. Jest autorką projektów edukacyjnych i artystycznych dedykowanych przekazowi międzypokoleniowemu, rekonstrukcji i popularyzacji polskiej muzyki tradycyjnej. Uczennica skrzypka Jana Gacy z Przystałowic Małych (w latach 2000-2013). Miłośniczka dawnego wiejskiego śpiewu weselnego, w którym nie ma miejsca na śpiewanie „półgębkiem” – uczy się tego od wiejskich śpiewaczek w Polsce, na Ukrainie i Białorusi od 1999 roku. Dzieli się tym doświadczeniem podczas warsztatów, które prowadzi od 2004 roku. Członkini zespołów i projektów muzycznych: Tęgie Chłopy, Z Lasu, Warszawa Wschodnia, Orkiestra Jarmarku Jagiellońskiego, MZK Toruń, Bujne Ziele, PoMore TanzOrkiestra. Stypendystka Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (2006, 2014, 2018). Doktor nauk humanistycznych.

Wydarzenie w ramach cyklu warsztatów skierowanych do animatorów kultury, instruktorów w domach kultury, opiekunów zespół ludowych, członków organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Pomorza Zachodniego. Warsztaty mają służyć oswajaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, przekazując narzędzia i materiały potrzebne do pracy ze społecznościami lokalnymi.

Warsztaty bezpłatne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lipca do 1 sierpnia pod adresem: w.wiezowska@filharmonia.szczecin.pl. Liczba miejsc ograniczona.