Regionalne dziedzictwo Pomorza Zachodniego
pt. 30-08-2024, 12:00
Warsztaty
Sala prób
Spotkanie warsztatowe z Marią Witek i Waldemarem Witkiem, dotyczące historii, kultury i tradycji Pomorza Zachodniego, w trakcie których uczestnicy będą mogli odkryć bogactwo dziedzictwa kulturowego, rozwijając jednocześnie umiejętności jego ochrony i promocji.
Warsztaty obejmować będą tematykę związaną z analizą dokumentów archiwalnych, pozwalających badać lokalne dziedzictwo i zrozumieć specyfikę tradycji materialnych i niematerialnych na Pomorzu Zachodnim. Uczestnicy dowiedzą się także, jakie są techniki dokumentacji dziedzictwa materialnego i niematerialnego. Będzie to także wstęp do opracowywania projektów, służących lepszemu zrozumieniu i docenieniu dziedzictwa regionalnego, np. wystaw, wydarzeń czy działań społecznych. Warsztaty nie tylko poszerzą wiedzę uczestników, ale również będą inspiracją do podejmowania działań na rzecz ochrony i promocji dziedzictwa kulturowego Pomorza Zachodniego, zachęcając do świadomego uczestnictwa w procesie budowania tożsamości regionalnej.

Prowadzący

Maria Witek – etnografka, managerka kultury, dyrektorka zachodniopomorskiego Biura Dokumentacji Zabytków, autorka licznych publikacji naukowych, opracowań konserwatorskich, dokumentacji i ekspertyz z zakresu dziedzictwa kulturowego i ochrony zabytków na Pomorzu.

Waldemar Witek – etnograf, główny specjalista w Narodowym Instytucie Dziedzictwa, kierownik Pracowni Terenowej NID w Szczecinie. Autor licznych publikacji naukowych z zakresu konserwacji, dokumentacji i ochrony zabytków na Pomorzu Zachodnim.

Wydarzenie w ramach cyklu warsztatów skierowanych do animatorów kultury, instruktorów w domach kultury, opiekunów zespół ludowych, członków organizacji pozarządowych i kół gospodyń wiejskich z terenu Pomorza Zachodniego. Warsztaty mają służyć oswajaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego, przekazując narzędzia i materiały potrzebne do pracy ze społecznościami lokalnymi.

Warsztaty bezpłatne. Zgłoszenia będą przyjmowane od 1 lipca do 1 sierpnia pod adresem: w.wiezowska@filharmonia.szczecin.pl. Liczba miejsc ograniczona.