Re(konstrukcja) sąsiedztwa | Muzyczne tradycje regionu Pomerania i ich współczesne interpretacje
sb. 09-09-2023, 18:00
Panel dyskusyjny
Sala kameralna
Historyczna tożsamość Europy w znaczącym stopniu opiera się na historii i tradycji, sięgającej swoimi korzeniami regionu Morza Śródziemnego. Należy jednak pamiętać, że historią europejskiej Północy była nie mniej burzliwa i bogata w międzykulturowe kontakty, wymiany i wzajemne oddziaływanie tradycji. Mając świadomość skomplikowanej historii regionu, chcemy żeby naszym punktem wyjścia stała się idea największego sojuszu w regionie Bałtyku – Hanzy. Zaawansowana relacja handlowej i kulturowej współpracy pozwoliła historycznej Hanzie na ogromny rozwój i zbudowanie trwałej pozycji na mapie średniowiecznej Europy.
Na tegoroczną edycję Turnieju Muzyków Prawdziwych chcemy zaprosić ekspertów od muzyki tradycyjnej i jej współczesnych adaptacji z terenu euroregionu pomerania.Razem zastanowimy się nad tym czy są elementy, które są wspólne,podzielimy się dobrymi praktykami w zakresie ochrony dziedzictwa niematerialnego i poszukamy ścieżek dla nowych wspólnych działań.

Wstęp wolny, obowiązują wejściówki do odebrania w kasie Filharmonii od 1.09.2023 r.

MODERATOR
Kaciaryna Bychak

PRELEGENCI
Martin Loeser
Maria Witek
Waldemar Witek
Weronika Grozdew – Kołacińska
Jacek Hałas

Przed debatą, w godzinach 14:00-17:00 Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przygotowało spacer wirtualny w technologii VR/3D. Dzięki goglom VR będzie można wybrać się w podróż po 900-letniej katedrze kamieńskiej. Katedra – Pomnik Historii jest unikatowym zabytkiem pełnym dzieł sztuk i stanowi egzemplifikację historii Pomorza Zachodniego w sferze materialnej i duchowej.
Więcej informacji – kamienwcyfrze.pl/