Przesłuchania konkursowe
sb. 09-09-2023, 12:00
Przesłuchania
Sala symfoniczna
Podczas tegorocznej edycji Turnieju Muzyków Prawdziwych twórcy czerpiący z muzyki tradycyjnej staną w szranki w wyjątkowo jednej tylko kategorii – “Eksperyment”. Jednej, ale jakże otwartej i zapraszającej do najróżniejszych interpretacji. Widzowie i jurorzy będą mieli okazję doświadczyć polskiego i europejskiego folkloru w nieoczywistej formie.
Uczestnictwo w turnieju ma charakter międzynarodowy i przyciąga wykonawców muzyki tradycyjnej ze wszystkich regionów Polski i Euroregionu Pomerania. Przesłuchania odbywać się będą w złotej sali Filharmonii. Wykonania konkursowe oceniać będzie jury w składzie: dr Weronika Grozdew-Kołacińska, Jacek Hałas, Jakub Szwarc oraz Lutz Streun.W trakcie przesłuchań godzinach 14:00-17:00 Biuro Dokumentacji Zabytków w Szczecinie przygotowało spacer wirtualny w technologii VR/3D. Dzięki goglom VR będzie można wybrać się w podróż po 900-letniej katedrze kamieńskiej. Katedra – Pomnik Historii jest unikatowym zabytkiem pełnym dzieł sztuk i stanowi egzemplifikację historii Pomorza Zachodniego w sferze materialnej i duchowej.
Więcej informacji – kamienwcyfrze.pl/